CySec

سازمان بورس و اوراق بهادار قبرس

شرکت ویندزور بروکرز

“CySec” طبق ماده 5 قانون بورس و اوراق بهادار قبرس در سال 2001 بعنوان یک شرکت سهامی عام تشکیل گردید.
“CySec” مسئولیت های متعددی بر دوش دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
کنترل و نظارت بر امور بورس و اوراق بهادار و معاملاتی که در آن انجام می شود. وضع مجازات اجرایی و جرایم انضباطی بر علیه کارگزاری ها در صورت لزوم.

FCA

مرجع مدیریت مالی بریتانیا

شرکت ویندزور بروکرز

“FCA” (با عنوان پیشین “FSA”) سازمانی مستقل و غیر دولتی است که صنعت خدمات مالی در بریتانیا را ساماندهی میکند.
شرکت های مالی تحت اختیار منطقه اقتصادی اروپا در صورت داشتن اجازه نامه ای که به آنها این اجازه را بدهد در دیگر کشور های منطقه اقتصادی اروپا فعالیت کنند ، می توانند محصولات و خدمات مشخصی را ارائه دهند . این شرکت ها باید تحت نظارت کشور خود باشند . همچنین باید استاندارد های دشواری که در سراسر منطقه اقتصادی اروپا توافق شده را پشت سر بگذارند.

ACPR

Autorité Des Marchés Financiers

شرکت ویندزور بروکرز

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (“ACPR“)
مرجعی است که ویندزور از آن برای ارائه خدمات سرمایه گذاری مجوز گرفته است . این مرجع که توسط بانک مرکزی فراتسه اداره میشود بعنوان شرکتی ثبت شده در “ثبت ویژه شرکت های مالی فرانسه” می باشد
هدف این سازمان حفاظت از اوراق مالی سرمایه گذاران می باشد و به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که به صورت منظم و متداوم اطلاعات مهم بازار های مالی را دریافت کنند

BaFin

Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht

شرکت ویندزور بروکرز

Bafin
اداره نظارت مالی فدرال آلمان است که بعنوان یک شخصیت حقوقی به وزارت دارایی تعلق دارد
این مرجع جانشین اداره نظارت بانکداری فدرال در معاملات اوراق بهادار و اداره نظارت بیمه فدرال شده است. در حال حاضر برای اولین بار یک مرجع نظارت ملی در همه زمینه های مالی ایجاد گردیده است

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive

شرکت ویندزور بروکرز

به طور کامل با MiFID مطابقت دارد. MiFID یکی از دستورالعمل اتحادیه اروپاییست که یک نظام نظارتی هماهنگ برای خدمات سرمایه گذاری در سراسر منطقه اقتصادی اروپا (منطقه اقتصادی اروپا) ارائه می دهد. اهداف اصلی این بخشنامه ایجاد یک بازار واحد برای کلیه خدمات مالی در سراسر اتحادیه اروپاست، که به موجب آن بیشترین حمایت از سرمایه گذاران به عمل می آید.

ICF

Investors Compensation Fund

شرکت ویندزور بروکرز

عضو ICF می باشد. هدف صندوق جبران خسارت و تعهدات به سرمایه گذاران (ICF ) ارائه پوشش خسارت؛ در مواردی که شرکت نتواند به تعهدات خود نسبت به مشتریان عمل کند، با توجه به اطلاعات مربوطه؛ به “مشتریان تحت پوشش” می باشد

DMDR

گزارش شفاف سازی و دیسیپلین بازار

شرکت ویندزور بروکرز

گزارش شفاف سازی و دیسیپلین بازار: گزارش شفاف سازی و سیاست بازار شامل اطلاعات در مورد کفایت سرمایه یک شرکت و ریسک فعالیت های مدیریت آن، در انطباق با دستورالعمل (DI144-2007-05) می باشد.

پوشش ویژه انتخابات پارلمانی آلمان 2017
وارد شوید